Diagnostyka samochodowa - kurs dla kandydatów na diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Terminy:

16.03.2015 (ilość dni: 1)

15:30


Miejsce:

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87
59-220 Legnica

2500.00

PLN
netto


Adresaci

  • Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów; posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów; posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, posiada: średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Terminarz

Termin 1

Poniedziałek, 16.03.2015 15:30 - :


Informacje

Kurs w zakresie:

  1. Okresowych badań technicznych pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki osobowej lub bagażowej, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy, i przeprowadzania egzaminu państwowego, dodatkowych badań technicznych pojazdów skierowanych przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji;
  2. Badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h;
  3. Badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych;
  4. Badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem;
  5. Badań technicznych pojazdów: zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie, skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi.

Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, niezbędne do przystąpienia do egzaminu TDT, zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych wg programu ustalonego w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04 listopada 2004r. w sprawie wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. nr 246 poz.2469)

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT w Legnicy przeprowadza kursy i szkolenia na podstawie zezwolenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zgodnie z programem określonych przepisów w sprawie wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. Nr 246 z 4 listopada 2004). Nadzór merytoryczny nad szkoleniami sprawuje Departament Transportu Samochodowego.

Diagnostyka samochodowa - kurs dla kandydatów na diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów

2500.00

PLN
netto

Terminy:

16.03.2015 (ilość dni: 1)

15:30

Miejsce:

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87
59-220 Legnica

Dodatkowe informacje:

Łukasz Hasiuk
76 862 73 82
603 66 96 33
email: odk@not.legnica.pl