Prace kontrolno - pomiarowe przy urządzeniach elektrycznych

Terminy:

08.04.2015 (ilość dni: 1)

15:30


Miejsce:

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87
59-220 Legnica

1000.00

PLN
netto


Adresaci

 • Osoby ubiegające się o uprawnienia w zakresie wykonywania prac kontrolno - pomiarowych przy urządzeniach elektrycznych

Program

 1. PRZEPISY
 2. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
 3. WYBRANE CECHY ODBIORNIKÓW ENERGII EL.
 4. SYSTEMY-UKŁADY SIECIOWE
 5. ŚRODKI OCHRONY PP
 6. OCHRONA PODSTAWOWA
 7. OCHRONA DODATKOWA
 8. RÓWNOCZESNA OCHRONA PODSTAWOWA I DODATKOWA
 9. POMIARY I BADANIA ŚRODKÓW OCHRONY
 10. EGZAMIN KWALIFIKACYJNY

Terminarz

Termin 1

Środa, 08.04.2015 15:30 - :


Informacje

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego z obowiązującej tematyki egzaminacyjnej, dotyczącej prac pomiarowo-kontrolnych przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych - Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Termin rozpoczęcia: 08 kwietnia 2015 r., godzina 15:30 w sali wykładowej DOMU TECHNIKA NOT w Legnicy, ul. Złotoryjska 87
Forma organizacyjna: zajęcia teoretyczno -laboratoryjne wg obowiązujących przepisów i norm technicznych, 84 godziny zajęć

Prace kontrolno - pomiarowe przy urządzeniach elektrycznych

1000.00

PLN
netto

Terminy:

08.04.2015 (ilość dni: 1)

15:30

Miejsce:

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87
59-220 Legnica

Dodatkowe informacje:

Łukasz Hasiuk
76 862 73 82
603 66 96 33
email: odk@not.legnica.pl