Eksploatacja i dozór urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV i bez ograniczenia napięcia (upr. "D'' - "E" )

Terminy:

18.05.2015 (ilość dni: 1)

15:30


Miejsce:

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87
59-220 Legnica

500.00

PLN
netto


Program

  1. Program kursu obejmuje 60 godzin zajęć. Kurs odbywa się w godzinach popołudniowych. Kurs zakończony egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa URE.

Terminarz

Termin 1

Poniedziałek, 18.05.2015 15:30 - :


Informacje

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego z obowiązującej tematyki egzaminacyjnej, dotyczącej obsługi, konserwacji, remontów oraz prac montażowych przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej ( zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób dozoru i eksploatacji.

Eksploatacja i dozór urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV i bez ograniczenia napięcia (upr. "D'' - "E" )

500.00

PLN
netto

Terminy:

18.05.2015 (ilość dni: 1)

15:30

Miejsce:

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87
59-220 Legnica

Dodatkowe informacje:

Łukasz Hasiuk
76 862 73 82
603 66 96 33
email: odk@not.legnica.pl