Eksploatacja i dozór urządzeń i instalacji grupy 2 i 3 (ciepło - gaz upr. "E'' - "D" w tym palacz CO)

Terminy:

25.05.2015 (ilość dni: 1)

15:30


Miejsce:

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87
59-220 Legnica

300.00

PLN
netto


Program

  1. Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć. Odbywa się w godzinach popołudniowych. Jest zakończone egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją powołaną przez Prezesa URE.

Terminarz

Termin 1

Poniedziałek, 25.05.2015 15:30 - :


Informacje

Celem dokształcenia jest pogłębienie wiadomości w tej dziedzinie, poznanie pracowników z nowymi przepisami aktualnie obowiązującymi, ponadto ugruntowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, współpracowników i całego zakładu. Szkolenia o wymienionej tematyce kończą się egzaminem kwalifikacyjnym i wydaniem aktualnych uprawnień w tym zakresie (zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2003r. - Prawo energetyczne z późn. zmianami).

Eksploatacja i dozór urządzeń i instalacji grupy 2 i 3 (ciepło - gaz upr. "E'' - "D" w tym palacz CO)

300.00

PLN
netto

Terminy:

25.05.2015 (ilość dni: 1)

15:30

Miejsce:

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87
59-220 Legnica

Dodatkowe informacje:

Łukasz Hasiuk
76 862 73 82
603 66 96 33
email: odk@not.legnica.pl