Zarząd

Prezes zarządu

Marek Szczerbiak

Członkowie Zarządu

Stanisław Downorowicz

Wiesław Firliciński

Paweł Markowski

Edward Jaroszewicz

Włodzimierz Boczek

Tadeusz Kielan

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Członkowie

Dyrekcja

Dyrektor biura